DHJ AUTO’S EXPORT DIENSTVERLENING: UITVOERVERKLARING, GROENE KAART EN DOUANEDOCUMENT.

Bij DHJ Auto’s is het mogelijk om uw exportpapieren in orde te laten maken.
Wij kunnen inclusief kentekenplaten en verzekering exporteren, wanneer u rijdend terug wilt naar land van herkomst. Tevens is het mogelijk zonder kenteken te exporteren, dit kan bijvoorbeeld als het voertuig op een aanhanger, oplegger etc. wordt vervoerd.

Ook kunt u uw douanedocument door ons laten verzorgen.
Dit geldt voor voertuigen waar BTW over teruggevorderd kan worden.
Dit document is een bewijs wat u in uw boekhouding kunt verwerken zodat U de BTW terug kunt terug vorderen.

U kunt dan op 0% BTW buiten de EU leveren.
Let op! Het voertuig dient wel bij ons op de locatie aanwezig te zijn, en de huidige eigenaar dient een machtigingsformulier te ondertekenen.

Prijzen:
Uitvoerverklaring zonder kenteken: vanaf €45,00
Uitvoerverklaring met kenteken en verzekering: vanaf €165,00
Uitvoerverklaring met alleen verzekering vanaf €125,00
Douanedocument: vanaf €69,00

Voor een afspraak kunt u bellen met: +31-643808222

DHJ AUTO’S EXPORT SERVICE: Ausfuhranmeldung GRÜNEN KARTE UND ZOLL DOCUMENT.

Bei DHJ Auto’s können Sie Ihre Exportpapiere ausfertigen lassen.
Wir exportieren mit Autozulassungsschild und Versicherung, wenn Sie selbst in Ihr Herkunftsland zurückfahren möchten. Auch können Sie Ihr Fahrzeug ohne Nummernschild exportieren lassen, was zum Beispiel auf einem Anhänger, Aufleger usw. möglich ist.

Ihre Zollpapiere können Sie ebenfalls durch uns ausfertigen lassen.
Dies gilt für Fahrzeuge, wovon Sie die Mehrwertsteuer zurückfordern können.
Dieses Dokument ist eine Bescheinigung, die Sie in Ihrer Buchhaltung verbuchen können und womit Sie die Mehrwertsteuer zurückfordern können.

Auch können Sie dann zu 0% MwSt. außerhalb der EU liefern.
Achtung! Das Fahrzeug muss jedoch bei uns am Standort vorhanden sein und der jetzige Besitzer muss das entsprechende Berechtigungsformular unterschreiben.

Preise:
Ausfuhrerklärung ohne Zulassungsnummer: aus €45,00
Ausfuhrerklärung mit Zulassung und Versicherung: aus €165,00
Ausfuhrerklärung mit Versicherung aus €125,00
Zollpapiere: aus €69,00

Rufen Sie uns an für eine Terminvereinbarung unter: +31-643808222

DHJ AUTO’S EXPORT SERVICE: EXPORT DECLARATION, GREEN CARD AND CUSTOMS DOCUMENT.

DHJ Auto’s can see to getting your export papers in order. We can export vehicles along with the licence plates and insurance, should you wish to drive back to the country of origin. It is also possible to export a vehicle without a vehicle registration number, for example, if the vehicle is transported on a trailer, semi-trailer, et cetera.

You can also have us arrange for your customs document.
This applies to vehicles for which VAT can be reclaimed.
This document is proof that you can process in your accounts so that you can reclaim the VAT.
You can then supply outside the EU at 0% VAT.
Do note! The vehicle must be present at our location and the present owner must sign an authorisation form.

Prices:
Export declaration without registration number: from €45.00
Export declaration with registration number and insurance: from €165.00
Export declaration with insurance: from €125.00
Customs document: from €69.00

Call +31-643808222 if you wish to set up an appointment

Rijnstraat 9D, 5347 KL Oss

06-43808222
info@dhjautos.nlAutoland Oss
IJsselstraat 42 A
5347KG Oss

 

Uitvoerverklaring

Het voertuig dat u koopt/verkoopt wordt aangemeld voor export in het Nederlands kentekenregister van de RDW. U ontvangt een vrijwaringsbewijs, een RDW-uitvoerverklaring en uitvoerkenteken. De delen van het Nederlandse kentekenbewijs worden voorzien van een uitvoerstempel. In combinatie met een Groene Kaart (verzekering) een uitvoerkenteken, is het mogelijk om het voertuig over de weg naar het land van bestemming te brengen. Of naar de haven waar deze verscheept kan worden naar het land van bestemming

Kentekenplaten

Wanneer het voertuig gebruik gaat maken van de openbare weg, heeft u een uitvoerkenteken nummer nodig. Bij de aanmelding voor export worden de Nederlandse kentekenplaten namelijk vernietigd. Een uitvoerkentekenplaat bestaat uit zwarte letters en cijfers op een witte ondergrond. Een uitvoerkenteken kan alleen worden verstrekt als het voertuig nog een geldige APK-keuring heeft.

Verzekering

Wanneer men rijdend met het voertuig naar het land van bestemming gaat, is een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) noodzakelijk. De speciale exportverzekering is een groene kaart met een geldigheid van vijftien dagen. Een groene kaart heeft alleen een WA-dekking. (schade aan derden).

Douane

Voor voertuigen die naar een land buiten de Europese Unie worden geëxporteerd behoort aangifte ten uitvoer bij de douane te worden gedaan. Er wordt dan een AED-douanedocument opgemaakt. Het douanedocument kan nodig zijn, bij bijvoorbeeld verscheping, de aangifte ten invoer in het land van bestemming of om een EUR.1-certificaat te laten opmaken. Een door de douane aan de buitengrens van de EU afgestempeld douanedocument is het bewijsstuk voor de verkoper om het 0% BTW-tarief te kunnen toepassen.

BTW 0% Tarief

Soms is het mogelijk om op het voertuig het BTW 0%-tarief toe te passen bij verkoop. Om te kunnen profiteren van het nultarief, dient u te bewijzen dat u het voertuig heeft geëxporteerd en door het opgemaakte EX.A-douanedocument bijvoorbeeld te laten afstempelen door de douane op de buitengrens van de EU. Binnen de EU kunt u het nultarief alleen toepassen indien u een ondernemer bent uit een andere lidstaat. In dat geval dient de koper een BTW-identificatienummer te overleggen en aan te tonen dat het voertuig daadwerkelijk naar het land van bestemming is vervoerd.

CVO

Om in het land van bestemming een kenteken te verkrijgen, kan bij de invoer van een voertuig een CVO (Certificaat van Overeenstemming) nodig zijn. Op het CVO staan de technische gegevens, het typegoedkeuringsnummer en de euroklasse van het voertuig vermeld. Autoland Oss kan u in veel gevallen een verklaring met de type goedkeuringsgegevens verstrekken, waardoor de invoer in het buitenland snel en eenvoudig verloopt.Wij kunnen alleen een CVO verstrekken in combinatie met een uitvoer van een Nederlandse auto's.

Mogelijk gemaakt door Mobilox